Op 17 november 2021 is Vereniging Junior Basketball Groningen officieel opgericht

|
Vereniging Junior Basketball Groningen

Na een jaar brainstormen en activiteiten zoals de JBG kampen en zondagochtend-trainingen, is op woensdag 17 november jl. eindelijk de vereniging opgericht. Met onze officiële status kunnen wij de talenten die iedere zondagochtend bij ons komen trainen nog beter bedienen en kunnen we onze ideeën verder uitwerken en realiseren.

De initiatiefnemers/ oprichters zijn ook onze bestuurders; de rollen zijn als volgt verdeeld:

  • Stefan Mladenovic (voorzitter)
  • Krum Toshev (penningmeester)
  • Giorgio Marrale (secretaris)
  • Jason Dourisseau (algemeen bestuurslid)

Mini kampen i.s.m. clubs en trainers

Junior Basketball Groningen zal in de toekomst mini basketball-kampen blijven organiseren, in samenwerking met basketball-clubs en trainers uit het noorden. Ook zijn we in gesprek met NBA skills-trainers uit de Verenigde Staten, waaronder Paul Easton, om gezamenlijke activiteiten te organiseren; hierover zal op een later tijdstip meer informatie naar buiten komen.

Het eerst volgende mini kamp, in samenwerking met HSVB, staat op de agenda voor 27 (let op, dit was eerst 28) en 30 december a.s. We zullen de details en mogelijkheid om in te schrijven z.s.m. via onze site en social media kanalen aankondigen.

Small Groups Trainingen op zondagochtend

Veel sneller dan verwacht zijn we naar de maximale capaciteit gegroeid. We trainen iedere zondag in twee gymzalen en zien enorme progressie bij de talenten die komen trainen. Helaas hebben we al menigeen moeten teleurstellen, want wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze trainingen zo hoog mogelijk blijft door een behapbaar speler:trainer ratio te behouden. Wel denken we na over de mogelijkheid om in de toekomst een extra training op de zondag te faciliteren.

Buitenlandse stage/ toernooi Frankrijk

We zijn uitgenodigd om in juni 2022 deel te nemen aan een jeugdtoernooi in zuid Frankrijk. Uit eerdere ervaringen weten we hoe belangrijk dit soort reisjes zijn voor de ontwikkeling van een talent; zowel op persoonlijk als op basketball-vlak. Om deze reden hebben we ons onder voorbehoud voor het U13 toernooi ingeschreven. Hopelijk is tegen die tijd alles weer een beetje normaal en kan het doorgang vinden.

COVID-19

Ondanks de maatregelen die op zondag 28 november jl. zijn ingegaan mogen we op zondagochtend gewoon blijven trainen. We zullen de regels naleven zoals ze zijn aangegeven door de rijksoverheid. Communicatie hierover gaat direct naar de leden.

Sponsor worden van Junior Basketball Groningen?

We hebben een aantal nieuwe sponsorovereenkomsten (deze zullen we zeer gauw uitgebreider op onze website presenteren) waardoor we de kosten voor onze leden zo laag mogelijk kunnen houden. Heeft u misschien een bedrijf en bent u geïnteresseerd om ons te ondersteunen, dan presenteren wij graag ons “Adapt a Talent” plan aan u. Bij belangstelling kunt u een mailtje sturen naar info@juniorbasketballgroningen.nl, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.