Onze Missie

Volgens het onderzoek van NOCNSF is basketball de tiende populairste sport onder jongens in de leeftijd van vijf tot 18 jaar. Op zich niet eens zo heel gek. Helaas is het onder meisjes een stuk minder populair en in het algemeen bungelt onze geliefde sport onder aan de lijsten. Er staan in Nederland zo’n 40.000 mensen ingeschreven bij de Nederlandse Basketball Bond, terwijl er veel meer liefhebbers zijn.

De NBB heeft in het Strategisch Fundament 2021+ hun ambitie uitgesproken om de basketball-community te laten groeien naar 500.000 mensen; daar dragen we graag een steentje aan bij.

Basketball is mondiaal gezien de derde sport. Onze missie is om bij te dragen om van basketball in Nederland een top tien sport te maken.

Krum Toshev

Samenwerken en verbinden

In het noorden zijn veel basketball-organisaties bezig met hetzelfde – of een vergelijkbaar doel; wij zien vele mogelijkheden om samen met deze organisaties onze doelen te behalen. Basketball-clubs en de sport in het algemeen kan hier veel baat bij hebben.

Door onze activiteiten hopen we nieuwe leden te kunnen werven voor clubs in het noorden, alsmede talenten te enthousiasmeren en klaar te stomen voor een vervolgtraject bij Basketball Academy RTC Noord.

Ook willen we clubs helpen met het opleiden van jeugdtrainers, zodat alle teams een bekwame trainer krijgen en spelers niet zullen afhaken. Wij zijn van mening dat er een kruisbestuiving tussen trainers zal ontstaan en er minder over elkaar, maar met elkaar zal worden gesproken. Er loopt tenslotte voldoende kennis en ervaring bij organisaties en clubs in het noorden rond!