Over Ons

De katalysator die het idee voor de Junior Basketball Groningen deed aanzwaaien ontstond nadat enkele ouders ons polsden voor extra trainingen, in navolging van een geweldig verlopen STARGO Basketball Camp gedurende de zomer van 2020. Dit verzoek sloot aan op ideeën die een aantal van ons, in verschillende samenstellingen, al enkele jaren met elkaar en andere basketball-fanaten bespraken.

Stefan, Giorgio en Krum, de initiatiefnemers, hebben regelmatig onder het genot van een hapje en een drankje gebrainstormd en al gauw groeide de groep met o.a. Jason tot een groep van zes personen. Eén specifiek ding verbindt ons; de enorme passie voor de basketball-sport! Vanwege corona-beperkende maatregelen en de groepsgrootte konden we helaas geen fysieke meer houden, vandaar dat we ons aanpasten en de meeste vergaderingen via Zoom verliepen.

Met de juiste personen op de juiste plek en een goede taakverdeling gingen we aan de slag. Onze uitgewerkte plannen presenteerden we aan verschillende organisaties en instanties en daarop kregen we veel positieve reacties. Dat laatste deed ons de knoop doorhakken om Junior Basketball Groningen daadwerkelijk te gaan beginnen.

Inmiddels hebben we een ervaren hoofdtrainer en vier vaste trainers met ieder z’n eigen kwaliteiten. En natuurlijk niet te vergeten een fantastisch bestuur. Daarnaast hebben we gesproken – en afspraken gemaakt met een groep trainers uit regio noord die goed in de JBG-familie en filosofie passen. In principe staat de deur bij ons voor iedereen open, want wij willen het Groningse basketball-wereldje graag verbinden en met iedereen samenwerken om de basketball-sport te helpen groeien.

We willen kinderen een positief sociale – en stimulerende omgeving bieden, waar ze zichzelf doelgericht kunnen ontwikkelen met basketball als middel.

Giorgio Marrale

Op onze site kun je uitgebreid lezen wat we allemaal van plan zijn en wat we willen bereiken, maar de vier belangrijkste pijlers zijn:

Werving en activering van basketballers

Door het geven van clinics en het aanbieden van breedtesport-trainingen willen wij de basketball-sport aantrekkelijker en toegankelijker maken voor kinderen in het basisonderwijs. We bedienen hierbij tevens scholen en de Nederlandse Basketballbond met een toernooi vergelijkbaar met het KNVB schoolvoetbal-toernooi.

Opleiden

We zijn op een hele brede groep kinderen georiënteerd in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. Kinderen die één of tweemaal per week op de Basketball School komen trainen, kinderen die naast hun clubtrainingen extra willen trainen en kinderen die om een bepaalde reden (schoolkeuze bijvoorbeeld) niet voor Basketball Academy RTC Noord kiezen. Verder zullen wij ook individuele – of trainingen in kleine groepen gaan aanbieden.

Participatie

Wij vinden het als organisatie belangrijk om een toegevoegde waarde te leveren aan de maatschappij en zijn van mening dat basketball zich daarvoor goed als middel leent. Samen met andere organisaties gaan wij ons inzetten voor kinderen die het niet zo makkelijk hebben.

Kennisdelen

We onderscheiden ons met twee voormalig Donar-spelers als trainers in ons team; echte kampioenen! En onze trainers, in het bezit van de nodige diploma’s, hebben veel nationale en internationale ervaring. Zo heeft coach Giorgio in 2021 deelgenomen aan het Head Coaches programma van de Euroleague. Deze kennis willen we graag delen en dat gaan we o.a. via deze website doen. Maar we willen clubs ook graag ondersteunen bij het opleiden van beginnende basketball-trainers en het verzorgen van trainingen.