Ons Bestuur

Alle initieel betrokken personen maken deel uit van het Junior Basketball Groningen bestuur. Op deze wijze kunnen wij de gekozen filosofie voor de lange termijn waarborgen. Voor de algemene bestuursfuncties hebben wij onafhankelijke bestuursleden gevonden die ons helpen om onze ambities te verwezenlijken. Zolang gesprekken met kandidaten nog lopen zijn bepaalde functies ad interim ingevuld.

Het algemeen bestuur

 • Voorzitter: Stefan Mladenovic
 • Secretaris: Giorgio Marrale
 • Penningmeester: Krum Toshev
 • Algemeen bestuurslid: Jason Dourisseau

Commissies

 • Technische zaken: Jason Dourisseau en Stefan Mladenovic
 • Commerciële zaken: Stefan Mladenovic
 • Marketing en communicatie: Giorgio Marrale
 • JBG kampen en clinics: Jason Dourisseau en Giorgio Marrale

Advies/ ondersteuning

Verschillende personen met bestuurlijke ervaring en know-how op verschillende vlakken, aan wie wij onze plannen hebben gepresenteerd, hebben op de één of andere manier aangeboden ons te willen adviseren en/ of te ondersteunen. Met zoveel enthousiaste mensen om ons heen kan het niet anders dat Junior Basketball Groningen een enorm succes gaat worden en dat wij de komende jaren onze ambities zullen verwezenlijken.

 • Jack Suiveer
 • Marion Arends
 • Wietse Jan van der Werf
 • Debbie Huiser